Wellington MkI 301 D
              

Obraz autorstwa J.Wróbel przestawiający:  

     22 z 22