ABOUT
              

Jarosław Wróbel - rysownik i malarz średniego pokolenia, ilustrator wielu książek, broszur i plakatów poruszających szeroko rozumianą tematykę wojskowości i historii.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie (1983) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku (1989), debiutował tuż po uzyskaniu dyplomu na gdańskiej uczelni seriami ilustracji - pojazdów pancernych z kampanii wrześniowej 1939r. Od tej pory, tematyka większości prac przybierała charakter obrazów batalistycznych.

Olbrzymia ilość okładek książkowych i ilustracji zdobiących ich wnętrza - to znaczący dorobek artystyczny, świadczący o znakomitej pozycji na rynku wydawniczym, krajowym i zagranicznym.

Obrazy Jarosława Wróbla cechuje realizm, niesłychana dbałość o szczegóły, wierność prawdzie historycznej, a przy tym pewna dynamika kompozycji i swoboda o operowaniu tworzywem malarskim.


Jarosław Wróbel– Zeichner und Kunstmaler der Mittelgeneration, Illustrator von vielen Büchern, Broschüren und Postern, die das breit verstandene Thema Militär und Geschichte betreffen.

Absolvent der Staatlichen Oberschule für Bildende Künste in Gdynia-Orłowo (1983) und der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Gdańsk (1989), debütierte gleich nach dem Hochschulabschluss mit einer Illustrationsserie von Panzerfahrzeugen aus der Septemberkampagne 1939. Seitdem sind die meisten seiner Arbeiten Darstellungen von Bataillen.


Eine Vielzahl von Bücherumschlägen und -Zeichnungen ist eine beachtliche Leistung, die von erstklassigem Rang auf dem Verlagsmarkt im Inland, wie im Ausland, zeugt.


Charakteristisch für die Bilder von Jarosław Wróbel sind Realismus, groβe Sorgfalt für Details und Treue der geschichtlichen Wahrheit, wobei eine gewisse Dynamik der Komposition und Freiheit im Umgang mit dem Material bemerkbar sind.